25 Dec 2014

Vidyarthi Sahayak Samiti विद्यार्थी साहाय्यक समिती: हस्ताक्षर स्पर्धा

Vidyarthi Sahayak Samiti विद्यार्थी साहाय्यक समिती: हस्ताक्षर स्पर्धा

हस्ताक्षर स्पर्धा

दिनांक - ०७/१२/२०१४  वार - रविवार
विद्यार्थी साहाय्यक समिती आयोजित हस्ताक्षर स्पर्धा २०१४-१५ @ डॉ. आपटे वसतिगृह
परिक्षक - प्रभाकर पाटिल सर विद्यार्थ्यांनी काढलेले हस्ताक्षरेस्पर्धेत रमलेले विद्यार्थी


स्पर्धेत रमलेले विद्यार्थी

मार्गदर्शन करताना पाटील सर

स्पर्धेत रमलेले विद्यार्थी